30. De Fruitschuur

Verkoop van klein fruit, diverse groenten, zelfgemaakte sappen, jamsoorten enz. Alles van zelfgekweekte producten. Ook kan men zelf het fruit plukken.

Een diek

Als we over de Varsseveldseweg richting Westendorp rijden dan zien we vlak voor de brug aan de rechterkant drie zwarte palen schuin uit de grond steken. Dit is een monument dat herinnert aan de wegversperring die hier in 1939 lag om een eventuele aanval uit Duitsland te vertragen. Mensen uit de omgeving maakten deel uit van de groep soldaten die hiervoor verantwoordelijk was. Deze wegversperring, ook wel “asperges”genoemd lag aan de andere kant van de brug. Ter wille van de verkeersveiligheid is het monument op de huidige plaats geplaatst.

De brug ligt over de Bielheimerbeek, zo genoemd naar het lang verdwenen klooster Bethlehem dat verder stroomafwaarts langs de beek lag. Deze beek ontspringt in Duitsland en de verschillende stukken hebben meerdere namen. Het meest bekend is de naam “Boven Slinge” in tegenstelling tot de “Beneden Slinge”, die de grachten van het kasteel van water voorziet.
Over de brug kunnen we rechts af de “Peppelmansdiek” op naar de “Fruitschuur”, een bekend zachtfruitbedrijf in deze streek, Aan de rechterkant van de weg staan eiken en kijkend over het weiland achter die eiken zie je in de bossen de gebouwen van de Abdij liggen.

Er zijn vele namen van wegen die eindigen op dijk. Dat woord heeft niets te maken met wat we over het algemeen onder een dijk verstaan. In deze streek wordt elke verhoogde weg een dijk of “diek” genoemd. Een en ander hangt misschien samen met het feit dat het hier vroeger erg moerassig was en dat men de wegen moest verhogen om droge voeten te houden.

Bezoekadres
Peppelmansdijk 24
7011 JC Gaanderen

Telefoon
0315 29 84 18

Website
fruitschuur.com

E-mail
contact@fruitschuur.com

Openingstijden
Kijk voor de actuele openingstijden op onze website.