1. Gastenhuis Kasteel Slangenburg

Overnachten in een 17e-eeuws kasteel, slapen achter veilige dikke muren in een geweldige ambiance: kasteel Slangenburg.

Overnachten in de 17e eeuw

Overnachten in een 17e-eeuws kasteel, slapen achter veilige dikke muren in een geweldige ambiance: kasteel Slangenburg. Het kasteel is het gastenverblijf van de enkele kilometers zuidelijker gelegen St. Willibrordsabdij. Bijzonder aan het kasteel zijn de stijlvolle interieurs, de fraaie stucplafonds en de prachtige wandschilderingen, waarvan de meeste dateren uit ongeveer 1700.
De kamers hebben geen nummer, maar namen zoals de Witte Toren, het Biezen Mandje, de Chinese Kamer, De Slinge en Musica. Een verblijf in en op Slangenburg is op en top 17e-eeuws. De kamers hebben geen telefoon, radio of TV. De enige tegemoetkomingen aan de moderne tijd zijn het sanitair en de centrale verwarming.

Sterrenbos en lanenstructuur

Rijdend op de huidige toegangsweg tot kasteel Slangenburg kan men bij de eerste kruising aan de rechterkant de contouren zien van wat ooit een sterrenbos was. Een bruggetje leidt over een droge sloot naar het centrum van dat bos. Een sterrenbos is een aanplant van bomen in de vorm van een kruis of een X. Op een terrein van 200m x 200 m zijn vier van die kruisen tegen elkaar aangelegd tot een groot vierkant. De bomen werden in rijen geplant op verhogingen die rabatten genoemd worden. Dat moest wel want de bodem was hier toen zeer vochtig. De latere aanplant in dit bos heeft geen rekening gehouden met de structuur van het oorspronkelijke sterrenbos. Eigenlijk is dit bos een tuinarchitectonisch cultuurmonument, maar de natuurwaarden van dit bos zijn zo hoog dat Staatsbos-beheer er de voorkeur aan geeft dat centraal te stellen. Vandaar bijvoorbeeld dat men de omgevallen bomen en de takkenhopen, waarin dieren kunnen huizen en zich verbergen en paddestoelen ruim de kans krijgen te groeien, laat liggen.
De toegangsweg is een laan behorende tot de trapeziumvormige dubbele lanenstructuur die men rondom het kasteel heeft aangelegd omstreeks 1679. Lanen met een lengte van 1,5 tot 2 km vormden ook toen al een opvallend gegeven.

De informatieborden bij de ingang van het kasteel geven kort de geschiedenis van dit belangrijke adellijke huis weer. In de top 100 van de Nederlandse kastelen neemt kasteel Slangenburg de 24ste plaats in. Dat is voornamelijk te danken aan de muur- en plafondschilderingen uit omstreeks 1700. Het landgoed is 566 ha groot. Kasteel en omringende gronden kregen onlangs het predikaat rijksmonument, vanwege het bijzondere karakter van kasteel, lanen en bossen. Staatsbosbeheer is bezig met een vernattingsproces van het gehele landgoed, omdat de verdroging vrij ernstig is. In bijna de gehele Achterhoek heeft men er vroeger voor gezorgd, dat het hemelwater snel afgevoerd werd om laaggelegen akkers en weilanden droog te houden. Nu is men bezig voorzieningen te treffen om het water langer in de streek vast te houd

Bezoekadres:
Kasteellaan 6
7004 JK Doetinchem

Telefoon:
0315-298200

Openingstijden:
Het gehele jaar geopend als gastenhuis.
Bezichtiging van het kasteel zonder overnachting is alleen op afspraak en in groepsverband mogelijk.