32. Benedictijnen Sint Willibrordsabdij

De Abdij wil een rustpunt zijn in de hectische maatschappij, voor eenieder die daar behoefte aan heeft. Christelijke Spiritualiteit is de grondslag van onze monnikengemeenschap. De Kapel is iedere dag geopend, en alle gebedsdiensten zijn vrij toegankelijk.

Het niet gebouwde klooster

Op weg naar de abdij rijden we door een bos dat voornamelijk uit beuken bestaat. Altijd te herkennen aan de bijna gladde stam en de kleine eironde blaadjes. In het bos staan dode bomen en er ligt verspreid veel dood hout. Dat is bewust gedaan. Een bos moet niet opgeruimd worden, omdat een heel leger van kleine diertjes en schimmels het dode hout weer terugbrengen tot bruikbare stof voor een nieuwe generatie bomen.

Bij het bordje “Abdij” aan de grote weg slaan we linksaf en zien na verloop van tijd aan de rechterkant een grote akker, rijden we verder dan zien we aan de linkerkant een laag gebouw: de abdij. Toen deze gebouwen in de vijftiger jaren gebouwd werden waren ze eigenlijk bedoeld als werkplaatsen voor de monniken. De later te bouwen abdij had op de grote akker moeten staan, maar met de bouw daarvan is nooit begonnen.

Na de tweede wereldoorlog werd een hoge prioriteit gegeven aan de bouw van huizen en fabrieken en niet aan het bouwen van een klooster. Om toch een gebouw te hebben kochten de monniken afgekeurde straatstenen en begonnen daarmee hun “voorlo-pige” klooster te bouwen, dat toch hun definitieve woonplaats is geworden.

De monnikengemeenschap bestaat momenteel uit 13 personen. In 2015 onderging het woongedeelte van de Abdij een grondige renovatie en werden er zonnenpanelen geplaatst en de bestaande houtverbrandingsoven t.b.v. de verwarming werd uitgebreid.

Aan de Abdij is het Stiltecentrum ‘Hoeve Betlehem’ verbonden. In de voormalige boerderij staan 14 kamers ter beschikking voor groepen (m/v) die enkele dagen voor rust en bezinning willen vertoeven. ( zie: www.willibrordsabdij.nl). In de loop van 2018 zal een uitbreiding van 14 naar 32 kamers gerealiseerd worden. Het Stiltecentrum ‘Hoeve Betlehem’ voorziet in het levensonderhoud van de Monnikengemeenschap. De Abdij beschikt ook over een Boekbinderij/Restauratieatelier waar men terecht kan voor het restaureren van boeken, en het inbinden van tijdschriften. (zie: www.willibrordsabdij.nl)

Contactpersoon
Broeder Andreas Laudy

Bezoekadres
Abdijlaan 1
7004 JL Doetinchem

Telefoon
0315-298268 bellen tussen 11 en 12 uur

Website
www.willibrordsabdij.nl

E-mail
info@willibrords-abbey.nl

Openingstijden
De Abdijkerk is iedere dag geopend tot 21.00 uur. Eenieder is vrij even de stilte en rust in zich op te nemen en/of aan de gebedsdiensten deel te nemen. De tijden zijn: 6.15 uur Lezingendienst; 7.30 uur Ochtendgebed; 9.30 uur Eucharistieviering; 12.15 uur Middaggebed; 17.00 uur Avondgebed en om 20.30 uur Dagsluiting.