33. Zorgboerderij Slangenburg

Werken op een landgoed. Werken bij een abdij. Werken voor ’n kasteel. Werken in het bos. Werken in alle vrijheid. Werken in alle rust. Werken naar eigen kracht en kunnen. Werken aan jezelf.

Sprong in het diepe

Tijdens mijn studie maatschappelijk werk en dienstverlening aan de hogeschool van Amsterdam raakte ik, Falco Janssen (Roermond, 1977), gefascineerd door het fenomeen ´zorgboerderij´. De combinatie van werken in de natuur in combinatie met een gestructureerd dagritme kwam op mij meteen over als weldadig. Toen het gerucht mij bereikte dat er op landgoed Slangenburg animo was voor een nieuw op te zetten dagbestedingproject heb ik de sprong in het diepe gewaagd.

Verscheidenheid aan werkzaamheden
In 2007 opende zorgboerderij Slangenburg haar deuren.  Destijds hadden wij niet durven dromen dat we, 6 jaar later, zo’n verscheidenheid aan werkzaamheden konden aanbieden. Ondanks de titel ‘zorgboerderij’ is er geen sprake van een agrarisch bedrijf met veeteelt of akkerbouw. De werkzaamheden die wij aanbieden hebben namelijk veelal te maken met bosbouw, natuurbeheer en allround terreinonderhoud. Om er zeker van te zijn dat we onze medewerkers van voldoende werk kunnen voorzien, werken we samen met de drie belangrijkste organisaties op landgoed Slangenburg: Staatsbosbeheer, de Sint Willibrords-abdij en gastenverblijf kasteel Slangenburg.

Arbeidsmatige dagbesteding
Met een indicatie dagbesteding heb je bij ons over het algemeen vrij snel aan de slag.  In de nabije toekomst hopen we daar arbeidsre-integratietrajecten of werkervaringsplaatsen aan toe te voegen. Hoe dan ook, het gaat om arbeidsmatige dagbesteding. Echt werk welteverstaan, maar aangepast aan jouw talenten en tempo. Weinig abstracte of theoretische instructies, maar d´r an.  Samen stellen we gaandeweg leerdoelen op die we op gezette tijden evalueren en bijstellen. Waar het bij ons om gaat is jouw persoonlijke ontwikkeling. Het werk is daarbij het middel dat ons houvast biedt en richting geeft.

Kwaliteitssysteem
In april 2012 zijn wij begonnen te werken volgens het kwaliteitssysteem voor zorgboerderijen, opgezet door de federatie Landbouw en Zorg. Begin 2014 zal deze systematiek leiden tot het verkrijgen van keurmerk voor zorgboerderijen ‘Kwaliteit laat je zien’. Tot die tijd biedt het onze organisatie handvaten voor verbetering van onze dienstverlening en ons kwaliteitsbeleid verder vorm te geven.

Iedereen is welkom
Graag willen wij benadrukken dat, hoewel wij gevestigd zijn binnen de muren van een christelijke abdij, wij niet vanuit een bepaalde geloofsovertuiging of kenmerkende levensvisie werken. Mensen uit alle lagen van de bevolking, ongeacht huidskleur, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur of etnische achtergrond zijn welkom en zijn verzekerd van gelijke behandeling.