34. Stichting Opvang Noach

Ons opvangcentrum biedt hulp aan in het wild levende inheemse dieren die om wat voor een reden dan ook in de problemen zijn gekomen.

Opvangcentrum

Ons opvangcentrum biedt hulp aan in het wild levende inheemse dieren die om wat voor een reden dan ook in de problemen zijn gekomen.

Het uiteindelijke doel is de dieren na een kortere of langere periode van verzorging en of revalidatie weer vrij te laten in de natuur.

Behalve de opvang en zonodig het vervoer geven we voorlichting en werken we samen met andere opvangcentra om zoveel mogelijk (onnodig) dierenleed te voorkomen.

We doen dit alles in een zo natuurlijk mogelijke omgeving en geheel op vrijwillige basis.

Website
opvangnoach.nl

E-mail
Info@opvangnoach.nl

Openingstijden
ONS OPVANGCENTRUM IS GESLOTEN VOOR PUBLIEK